ขอแสดงความยินดีกับผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน ได้รับเลือกเป็นผลงาน Runner-Up ในการประกวด A’ Design Award 2021 สาขา Furniture Design

ผลงานออกแบบ “33” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเลือกเป็นผลงาน Runner-Up ในการประกวด A’ Design Award 2021 สาขา Furniture Design จัดโดย A’ Design Award and Competition, Milan, Italy.

รองชนะเลิศ (Runner-Up) เป็นความสำเร็จอันทรงเกียรติที่มอบให้กับผลงานออกแบบที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จระดับสูงในผลงานออกแบบ