ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรหัส 60ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัส 60 สามารถเรียนภาษาอังกฤษ (CEFR) ผ่านสื่อออนไลน์ ได้ตาม QR Code ดังภาพ