ขอแสดงความยินดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรศักดิ์ เขียนวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรที่ได้าร้างชื่อเสียงจากการรับรางวัลการประกวดผลงานทางวิชาการ ในระดับนานาชาติ และระดับชาติ หรือระดับภูมิภาค ประจำปี 2566