ขอแสดงความยินดีกับผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน ได้รับเลือกเป็นผลงาน Runner-Up ในการประกวด A’ Design Award 2021 สาขา Furniture Design

ผลงานออกแบบ “33” ของผู้ช

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน ได้รับรางวัล Excellence Award จากนิทรรศการ International Art, Design and Architecture Exhibition 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

Read more