คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้การต้อนรับมรภ.เชียงใหม่

ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่สนใจและมีความต้องการมาศึกษาดูงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแต่ละหลักสูตรในคณะ
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา