คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้การต้อนรับที่ปรึกษาอาวุโสแห่งมหาวิทยาลัยกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น

ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม

Read more

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Version4.0

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์

Read more

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน

Read more