ขอแสดงความยินดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรศักดิ์ เขียนวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์

ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้อุทิศตนเพื่อขับเคลื่อนโครงการ การพัฒนาที่ยั่งยืน (BSRU SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROJECT) และยกระดับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย IMPACT RANKING 2023 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 20 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็นครั้งแรก